დოკუმენტები | Rico Credit Skip to main content

დოკუმენტები

რიკოს ფინანსური ანგარიშგების რეპორტინგი

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 30.11.2020-ის მდგომარეობით As of 2020-12-10
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის III კვარტლის მდგომარეობით As of 2020-10-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2020-07-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2020-04-15
ჩამოტვირთვა
2019 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-02-15
ჩამოტვირთვა
2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2019-04-20
ჩამოტვირთვა
2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა