დოკუმენტები | Rico Credit Skip to main content

დოკუმენტები

რიკოს ფინანსური ანგარიშგების რეპორტინგი

2023 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2024-05-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2024-04-26
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2023 IV კვარტლის მდგომარეობით As of 2024-01-24
ჩამოტვირთვა
შეტყობინება მმართველობითი ფუნქციის მქონე პირის მიერ ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების შეძენაზე As of 2024-01-17
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2023 III კვარტლის მდგომარეობით As of 2023-10-18
ჩამოტვირთვა
ინდივიდუალური შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის ივნისის მდგომარეობით (არააუდირებული) As of 2023-10-18
ჩამოტვირთვა
მმართველობითი ანგარიშგება 2023 წლის ივნისის მდგომარეობით As of 2023-10-18
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2023-07-18
ჩამოტვირთვა
2022 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2023-05-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2023-04-14
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით As of
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 III კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-10-14
ჩამოტვირთვა
2021 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2022-07-19
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-12-07
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-04-18
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-01-17
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის III კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-10-22
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-07-20
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-04-15
ჩამოტვირთვა
2020 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2021-07-08
ჩამოტვირთვა
2019 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-02-15
ჩამოტვირთვა
2018 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2019-04-20
ჩამოტვირთვა
2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2016 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2015 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2014 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2013 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა