„რიკო ექსპრესი“ - სერვისი, რომელიც ყველასგან გამოგვარჩევს!

საკრედიტო ინსტიტუტი - „რიკო ექსპრესი“ გამოირჩევა კლიენტებთან ინდივიდუალური და პროფესიონალური მიდგომის გამოცდილებითა და მომსახურების მაღალი კლასით.  შეთავაზებული სერვისების სიმარტივე, მოქნილი თანამშრომლობის პირობები და სისწრაფე - ეს ის ძირითადი პრინციპებია, რომლებითაც კომპანია სარგებლობს მომხმარებლებთან ურთიერთობისას, იქნება ის ფიზიკური თუ იურიდიული პირი.

ორგანიზაციის უმთავრესი ამოცანაა მის მიერ  შეთავაზებული მომსახურება ნებისმიერი მომხმარებლისთვის იყოს რაც შეიძლება მოქნილი, მარტივი, სასარგებლო და სწორედ კლიენტზე ორიენტირებული.


„რიკო ექსპრესი“ მომხმარებლებსა და პარტნიორებს შემდეგ სერვისებს სთავაზობს:
 ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა, სალომბარდო და იპოთეკური სესხების გაცემა, სწრაფი ფულადი გზავნილების სერვისი, ოქროს თამასუქი.
ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება ორგანიზაციის სერვის ცენტრებში 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი. კონსულტაციის მიღება მომხმარებლებს ცხელი ხაზის ან ონლაინ ქონსალტინგის მეშვეობითაც შეუძლიათ (ცხელი ხაზი: +995 322 29 29 29 ონლაინ კონსულტაცია www.rico.ge ).

 „რიკო ექსპრესი“  მომსახურების უპირატესობები:

•    24 საათიანი საკონსულტაციო მომსახურება;
•    მომხმარებელთან ინდივიდუალური და პარტნიორული ურთერთობა;
•    მომხმარებლისთვის ინდივიდუალურად მორგებული პირობების შერჩევა/შეთავაზება;
•    საფინანსო პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი;
•    საუკეთესო პირობები შეთავაზებულ პროდუქტზე;
•    მაღალსარგებლიანი და მომგებიანი საბანკო სერვისები;
•    მომსახურების მრავალფეროვანი არჩევანი როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის;
•    სწრაფი და მოქნილი სერვისი;
•    მარტივი ურთიერთობის ფორმა;
•    გადახდის მოქნილი სისტემა;
•    მომსახურების გამჭვირვალობა;
•    კონფიდენციალურობა;

ოქროს თამასუქი
sesxi