ფულადი გზავნილები იტალიაში, ყველაზე დაბალ 1,1%-ად, იტალიიდან თანხის გამოგზავნა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

 
ლოკაციები იხილეთ ბმულზე: http://ricogram.ge/

იტალიიდან გამოგზავნილი თანხის საქართველოში მიღება შესაძლებელია ჩვენს ფილიალებში, კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში, აგრეთვე 24/7 სისტემით იქნება შესაძლებელი თანხის გაგზავნა.

 

Ricogram -  ყველაზე მარტივი, სანდო და სწრაფი სერვისი.

ოქროს თამასუქი
sesxi