ფულადი გზავნილები ისრაელიდან, ყველაზე დაბალ 1,2%-ად, ისრაელიდან თანხის გამოგზავნა შესაძლებელია 250-ზე მეტი სერვის-ცენტრიდან,

 

მისამართები იხილეთ ბმულზე: http://ricogram.ge/


ისრაელიდან გამოგზავნილი თანხის საქართველოში მიღება შესაძლებელია ჩვენს ფილიალებში, კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში, აგრეთვე 24/7 სისტემით იქნება შესაძლებელი თანხის გაგზავნა

 

 

ოქროს თამასუქი
sesxi