სესხი უძრავი ქონების გარანტიით                                       
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“ მომხმარებლებს სთავაზობს იპოთეკურ სესხებს, რომელიც მომხმარებლის ინდივიდუალურ მოთხოვნასა და შემოსავალზეა მორგებული. „რიკო ექსპრესი“ უმთავრესი ამოცანაა შეთავაზებული პროდუქტები და მისი პირობები გამომდინარეობდეს მომხმარებლის კონკრეტული და რეალური შესაძლებლობიდან.
კომპანიის მიზანია დაიცვას ნებისმიერი ტიპის მომხმარებლის უფლებები, შესთავაზოს ისეთი სასესხო პირობები, რომელიც, უპირველესად, მომხმარებლის სარგებელზე იქნება ორიენტირებული და არ დაუშვას მოსარგებლის უფლებების დარღვევა და უმნიშვნელო დაზარალებაც კი.


საგარანტიო ქონება
სესხით სარგებლობის პირობებიდან გამომდინარე, საგარანტიო ქონება შეიძლება იყოს: თბილისში, რუსთავში, მარნეულში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ხაშურში, სამტრედიაში, თელავში, წყალტუბოში, ფოთსა და მცხეთის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონება. კერძოდ: ბინა, საკუთარი სახლი, კომერციული ან არაკომერციული ფართი, აგარაკი.


"რიკო ექსპრესი" გასცემს  იპოთეკურ სესხებს უძრავი ქონების გარანტიით.

 

იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთი ლარში შეადგენს თვეში 2%-დან, ეფექტური პროცენტი წლიური 26,84%-დან. იპოთეკური სესხის მომხმარებლებს მოეთხოვებათ შემოსავლების დადასტურება.

 


უძრავი ქონების გარანტიით სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:
სესხის მისაღებად საჭიროა შემდეგი  აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა:
•    მესაკუთრის პირადობის მოწმობა (ერთად მცხოვრებ პირთა პირადობის მოწმობები,  დამატებითი დოკუმენტაცია  ნოტარიუსის მოთხოვნის შესაბამისად);
•     განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
მომსახურების გადასახადი შეადგენს 15 ლარს;
•     იპოთეკის ხელშეკრულება (დოკუმენტაცია ადგილზე ფორმდება);
•    უძრავი ქონების  შემფასებლის მომსახურების საფასური შეადგენს 50  ლარს;

•    შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;


 სესხზე დარიცხული პროცენტის, პირგასამტეხლოს და სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა შესაძლებელია სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით. გადახდა ასევე შესაძლებელია თიბისი ფეის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან, ქართუ ბანკის და ტერა ბანკის სალაროებიდან, ონლაინ გადახდით: www.rico.ge-დან და თიბისის, ტერას, ქართუ და ბაზის ბანკის ბანკინგით.


 „რიკო ექსპრესი“ ქსელში არსებული PAY აპარატები დამატებითი საკომისიოს გარეშე ემსახურება მომხმარებლებს. 
„რიკო ექსპრესი“ აპარატებით სარგებლობის უპირატესობებია: მარტივი და სწრაფი მომსახურება, დროის ეკონომია, შეუზღუდავი თანხობრივი ოპერაცია, მოქნილი გამოყენების ფუნქცია, 24 საათიანი მომსახურების რეჟიმი, მყისიერი გადახდის სერვისი.

ნებისმიერი ტიპის იპოთეკური სესხით სარგებლობისას მომხარებელი წინასწარ ეცნობა პირობებსა და შეთავაზებას. მომხმარებელის უფლებებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი პირობა არის გამჭვირვალე და კონკრეტული, რაც მომხარებელს იცავს ე.წ დამალული პროცენტებისგან და საკომისიო მომსახურებისაგან. რეფინანსირების შემთხვევაში, თუ მომხარებელი დროულად ვერ ახერხებს მასზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ხელს უწყობს და სთავაზობს გამარტივებულ პირობებს, რომ არ მოხდეს ქონების ლიკვიდაცია და კონკრეტული ჯარიმაც ძირი თანხიდან იქნეს გათვალისწინებული.

კსი  შპს  მისო  “რიკო   ექსპრესი”  არ  არის  ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისგან  განხვავებით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი  ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში,  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ  თქვენი  თნხა.

ოქროს თამასუქი
sesxi