„რიკო-გრამ საბერძნეთი“ - ფულადი გზავნილები საბერძნეთიდან საქართველოს მიმართულებით  ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით
2012 წლის მაისიდან „რიკო კრედიტმა“ სისტემაში დანერგა ახალი სერვისი ფულადი გზავნილების მიმართულებით "რიკო-გრამ საბერძნეთი", რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ფულადი გზავნილების მიღება და გაგზავნა საბერძნეთში. პროდუქტის სერვისის საპროცენტო განაკვეთი ყველაზე დაბალია მსგავსი ტიპის სხვა მომსახურებებს შორის.

საქართველოდან საბერძნეთის მიმართულებით თანხის გაგზავნის საკომისიო შეადგენს 0.8%-ს, ხოლო საბერძნეთიდან საქართველოში თანხის გამოგზავნის საკომისიო არის 0.8%

„რიკო-გრამ საბერძნეთი“  „რიკო ექსპრესის“ უნიკალური პროდუქტია, რომელიც ბაზარზე არსებული სხვა მიახლოებული სერვისებისგან გამოირჩევა. მომხმარებელს შეუძლია დროის უმოკლეს პერიოდში ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით შეასრულოს ფულადი ოპერაცია (გადარიცხოს ან მიიღოს თანხა) და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მყისიერად, დროის მინიმალურ მონაკვეთში გადარიცხოს მისთვის სასურველი ოდენობის თანხა (სერვისი მომხმარებელს არ ზღუდავს თანხის მოცულობასა და ოდენობაში)


რიკო კრედიტის ფილიალების საკონტაქტო ინფორმაცია საბერძნეთში:

Taza - RicoGram Menandrou 40, Athens

Tel: 0030  210 5243605


Taza - RicoGram Menandrou, 44 Athens

Tel: 0030  210 5239737

 

Taza - RicoGram Menandrou 58,  Athens
Tel: 2105223232

 

Taza - RicoGram Omonoia 12 , Athens 

Tel: 0030   210 3257648


Taza - RicoGram Halakeon 25, Thessaloniki

Tel: 0030  231 0283740

 

 

 


 

ოქროს თამასუქი
sesxi